Ładowanie Szkolenia

Nadchodzące Szkolenia

Szkolenia Search and Views Navigation

Styczeń 2021

Nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego – webinar/szkolenie online

26 stycznia / 10:00 - 15:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z przebiegiem nowych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, regulowane przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i innymi przepisami. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. stosowania przepisów regulujących przebieg tych postępowań w praktyce.

Dowiedz się więcej »

Luty 2021

Funkcjonowanie szkół doktorskich. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

9 lutego / 10:00 - 14:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich – nowej prawnej formy kształcenia doktorantów w uczelniach i instytutach, obowiązującej od 1 października 2019 roku. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. przepisów regulujących poszczególne aspekty kształcenia doktorantów.

Dowiedz się więcej »

Pracownicze Plany Kapitałowe w uczelniach – webinar/szkolenie online

16 lutego / 10:00 - 15:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z wdrażaniem Pracowniczych Planów Kapitałowych w uczelniach. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. stosowania w praktyce przepisów dotyczących PPK ze szczególnym uwzględnieniem ich wdrożenia w szkołach wyższych. Szkolenie ma charakter praktyczny, kładzie nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających z wdrożenia PPK.

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Informacja o danych osobowych:
W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Edukacyjnego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 213/1, NIP 542-321-54-72, REGON 381105904. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).