Ładowanie Szkolenia

Nadchodzące Szkolenia

Szkolenia Search and Views Navigation

Marzec 2020

Stosowanie KPA w sprawach studenckich

2 marca / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia dotyczące stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach studenckich. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. szczegółowego przebiegu procedury administracyjnej. Szkolenie ma charakter praktyczny, kładący nacisk na rozwiązanie konkretnych problemów wynikających w toku prowadzonych postępowań oraz związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych.

Dowiedz się więcej »

Kwiecień 2020

Odwołanie od wyniku egzaminu maturalnego – aspekty prawne i praktyczne

17 kwietnia / 10:00 - 15:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w kompleksową wiedzę prawną i praktyczną dotyczącą odwołania od wyniku egzaminu maturalnego. Pozwoli ona skuteczniej ubiegać się o podniesienie wyników egzaminów przez maturzystów przy pełnej znajomości prawnych aspektów tej procedury i zapewni szkole możliwość udzielania abiturientom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym wsparcia w tym zakresie.

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia dla pracowników uczelni
Informacja o danych osobowych:

W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Edukacyjnego z siedzibą w Białymstoku, NIP 542-321-54-72, REGON 381105904. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).