Ładowanie Szkolenia

Nadchodzące Szkolenia

Szkolenia Search and Views Navigation

Wrzesień 2019

Nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i uchwała senatu/rady naukowej określająca jego przebieg

2 września / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

Uwaga - na życzenie klientów prowadzimy to szkolenie również w formule zamkniętej (w siedzibie uczelni/instytutu) w indywidualnie ustalonym terminie Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z nowymi zasadami prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora od 1 października 2019 roku oraz uchwałami senatów uczelni lub rad naukowych instytutów określającymi ich przebieg. Prowadzący: Łukasz Kierznowski – prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki, autor monografii „Szkoły doktorskie. Komentarz do art. 198-216 oraz 259-264 ustawy…

Dowiedz się więcej »

Nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i uchwała senatu/rady naukowej określająca jego przebieg

3 września / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z nowymi zasadami prowadzenia postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego od 1 października 2019 roku oraz uchwałami senatów uczelni lub rad naukowych instytutów określającymi ich przebieg.   Prowadzący: Przemysław Brzuszczak – prawnik, ekonomista, politolog. Jako wykładowca współpracuje z Collegium Civitas i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji (w tym współautor komentarza do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), monitoringów i raportów dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe…

Dowiedz się więcej »

Opłaty na studiach wyższych – zasady ustalania i pobierania, orzecznictwo sądowe, rekomendacje miękkie

17 września / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z pobieraniem opłat od osób odbywających kształcenie w ramach studiów wyższych. Prowadzący: Przemysław Brzuszczak – prawnik, ekonomista, politolog. Jako wykładowca współpracuje z Collegium Civitas i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji (w tym współautor komentarza do ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym), monitoringów i raportów dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Niemiecką Fundację Narodową, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkukrotny stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego…

Dowiedz się więcej »

Funkcjonowanie szkół doktorskich – aspekty prawne i praktyczne

18 września / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

Uwaga - na życzenie klientów prowadzimy to szkolenie również w formule zamkniętej (w siedzibie uczelni/instytutu) w indywidualnie ustalonym terminie Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich od 1 października 2019 roku, obsługą doktorantów i związanymi z tym aspektami prawnymi i praktycznymi. Szkolenie jest kierowane przede wszystkim do dyrektorów/kierowników szkół doktorskich i ich zastępców, koordynatorów dyscyplin w szkołach doktorskich, pracowników administracyjnych uczelni i instytutów odpowiedzialnych za szkoły doktorskie, obsługę doktorantów oraz procedury nadawania stopnia doktora, a także innych osób zainteresowanych…

Dowiedz się więcej »

Konkursy na stanowiska nauczycieli akademickich w szkołach wyższych – ramy prawne, praktyka, rekomendacje

23 września / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich w szkołach wyższych. Prowadzący: Przemysław Brzuszczak – prawnik, ekonomista, politolog. Jako wykładowca współpracuje z Collegium Civitas i Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji (w tym współautor komentarza do ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym), monitoringów i raportów dotyczących sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Niemiecką Fundację Narodową, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kilkukrotny stypendysta Ministra Nauki i…

Dowiedz się więcej »

Świadczenia pomocy materialnej dla studentów i regulamin ich przyznawania – aspekty prawne, orzecznictwo, rekomendacje miękkie

24 września / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

UWAGA - termin szkolenia zmieniony na 24 września. Na życzenie klientów prowadzimy to szkolenie również w formule zamkniętej (w siedzibie uczelni/instytutu) w indywidualnie ustalonym terminie Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z nowymi zasadami przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom oraz regulaminami przyznawania tych świadczeń, obowiązujących w uczelniach od dnia 1 października 2019 roku. Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do prorektorów ds. studenckich, pracowników administracyjnych uczelni odpowiedzialnych za sprawy studenckie i sprawy stypendiów, członków komisji stypendialnych oraz innych osób zainteresowanych tą tematyką.  …

Dowiedz się więcej »

Samorząd studencki w świetle Ustawy 2.0 i nowych statutów uczelni – regulamin, tryb działania, zadania, uprawnienia, finansowanie

30 września / 10:00 - 15:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

Tak zwana Ustawa 2.0 (Konstytucja dla Nauki) przewiduje znaczące zmiany w funkcjonowaniu polskich uczelni. Zmiany te nie ominęły samorządu studenckiego, który, między innymi, zobowiązany jest do uchwalenia nowego regulaminu oraz posiada liczne uprawnienia oraz obowiązki związane z działaniem uczelni, jej organów i funkcji kierowniczych. Samorząd musi się także dostosować do nowej, obowiązującej od 1 października 2019 r., struktury uczelni, wynikającej z nowego statutu.   Szkolenie kierowane jest do członków uczelnianych i wydziałowych organów samorządu studenckiego, członków samorządowych komisji prawnych i…

Dowiedz się więcej »

Październik 2019

Prawne aspekty postępowań o przyznanie grantów naukowych (m.in. rozliczanie, procedury odwoławcze, kontrola sądowa, rezygnacja z realizacji grantu, dobre praktyki)

24 października / 10:00 - 16:00
Miejsce szkolenia: Warszawa, Polska + Google Map

Szkolenie dotyczy prawnych aspektów postępowań o przyznanie grantów naukowych z takich instytucji, jak MNiSW, NCN, NCBiR, ze szczególnym uwzględnieniem oceny prawidłowości postępowania w sprawie przyznania grantu, trybu i specyfiki postępowania odwoławczego, Szkolenie jest kierowane do: - pracowników administracyjnych uczelni, instytutów PAN i badawczych, w szczególności zajmujących się procedurami grantowymi, składaniem wniosków, rozliczaniem grantów - osób kierujących Działami Nauki lub analogicznymi, odpowiedzialnymi za sprawy grantów naukowych - przedstawicieli władz uczelni i instytutów, w szczególności prorektorów lub zastępców dyrektorów ds. naukowych -…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Szkolenia dla pracowników uczelni
Informacja o danych osobowych:

W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Edukacyjnego z siedzibą w Białymstoku, NIP 542-321-54-72, REGON 381105904. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).