Ładowanie Szkolenia

Nadchodzące Szkolenia

Szkolenia Search and Views Navigation

Kwiecień 2021

Nowe postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego – webinar/szkolenie online

27 kwietnia / 10:00 - 28 kwietnia / 14:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z przebiegiem nowych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego, regulowane przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i innymi przepisami. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. stosowania przepisów regulujących przebieg tych postępowań, najczęściej spotykanych błędów oraz konstrukcji tzw. regulaminów nadawania stopni.

Dowiedz się więcej »

Maj 2021

Funkcjonowanie szkół doktorskich. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

11 maja / 10:00 - 14:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z funkcjonowaniem szkół doktorskich – nowej prawnej formy kształcenia doktorantów w uczelniach i instytutach, obowiązującej od 1 października 2019 roku. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. przepisów regulujących poszczególne aspekty kształcenia doktorantów.

Dowiedz się więcej »

Skreślenie z listy studentów i doktorantów. Aspekty prawne i praktyczne, stosowanie KPA, orzecznictwo sądowe – webinar/szkolenie online

25 maja / 10:00 - 14:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia dotyczące skreślenia z listy studentów i doktorantów w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. stosowania przepisów regulujących kwestię skreślenia z listy studentów lub doktorantów, szczegółowego przebiegu procedury skreślenia, warunków odwołania się przez studenta/doktoranta od decyzji o skreśleniu lub zaskarżeniu jej do sądu administracyjnego i związanych z tym obowiązków organu skreślającego.

Dowiedz się więcej »

Czerwiec 2021

Ocena śródokresowa w szkole doktorskiej. Aspekty prawne i praktyczne – webinar/szkolenie online

8 czerwca / 10:00 - 13:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia związane z przeprowadzaniem oceny śródokresowej w szkole doktorskiej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. przepisów regulujących poszczególne aspekty oceny śródokresowej, jej organizacji, przebiegu, skutków.

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Informacja o danych osobowych:
W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Akademickiego Łukasz Kierznowski sp. z o.o. (dawniej Kancelaria Prawa Edukacyjnego Łukasz Kierznowski) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 213/1, NIP 5423431046, REGON 388508700. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).