Ładowanie Szkolenia

Nadchodzące Szkolenia

Szkolenia Search and Views Navigation

Styczeń 2021

Skreślenie z listy studentów i doktorantów. Aspekty prawne i praktyczne, stosowanie KPA, orzecznictwo sądowe – webinar/szkolenie online

12 stycznia 2021 / 10:00 - 15:00

Przedmiotem szkolenia są zagadnienia dotyczące skreślenia z listy studentów i doktorantów w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w wiedzę dot. stosowania przepisów regulujących kwestię skreślenia z listy studentów lub doktorantów, szczegółowego przebiegu procedury skreślenia, warunków odwołania się przez studenta/doktoranta od decyzji o skreśleniu lub zaskarżeniu jej do sądu administracyjnego i związanych z tym obowiązków organu skreślającego.

Dowiedz się więcej »
+ Export Events

Informacja o danych osobowych:
W razie dokonania zapisu na szkolenie administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Edukacyjnego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 213/1, NIP 542-321-54-72, REGON 381105904. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu dokonania rejestracji na szkolenie. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na organizacji szkolenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do dokonania rejestracji na szkolenie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji szkolenia lub do zgłoszenia przez Panią/Pana skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może jednak zostać odpowiednio wydłużony, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli taki wymóg wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane – w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania danych osobowych – podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne, księgowe, wykorzystywane w celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).