Kancelaria

prawa edukacyjnego

usługi prawne, szkoleniowe i doradcze
w sferze oświaty i szkolnictwa wyższego

Obszary specjalizacji

Skupiamy się na edukacji, zapewniając świadczenie
usług na najwyższym merytorycznym poziomie

prawo oświatowe

Specjalizujemy się w przepisach prawa oświatowego i innych aktów regulujących działanie szkół. To m.in. szkolne prawo pracy, procedury egzaminów zewnętrznych, działal-ność fundacji i stowarzyszeń prowadzących przedszkola i szkoły, zagadnienia rekrutacji do szkół i przedszkoli.

dobre praktyki

Zajmujemy się wdrażaniem tzw. dobrych prak-tyk w podmiotach ze sfery edukacji w zakresie przewidzianym przepisami prawa. To m.in. dobre praktyki w zakresie naukowego rozwoju studentów i doktorantów, ocen okresowych pracowników, zapewniania jakości kształcenia i wdrażania jego nowych metod.

Prawo szkolnictwa wyższego

Dysponujemy ekspercką wiedzą dot. prawa szkolnictwa wyższego. Wdrażamy ustawę 2.0 w wielu podmiotach, zajmujemy się studiami i innymi formami kształcenia, szkołami dokto-rskimi i studiami doktoranckimi, stypendiami, sprawami pracowniczymi, wewnętrznymi pro-cedurami uczelni.

Zarządzanie w edukacji

Tworzymy modele zarządzania podmiotami ze sfery oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki maksymalizujące efektywność ich działania i osiągane rezultaty jakościowe, naukowe, eko-nomiczne. Tworzymy programy działania roz-pisane na lata i dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego podmiotu.

Prawo nauki

Specjalizujemy się także w przepisach regu-lujących działalność naukową uczelni, insty-tutów i ich pracowników. To między innymi procedury awansu naukowego, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, ewaluacja działalności naukowej, procedury grantowe (w tym procedury odwoławcze).

Raporty, analizy i audyt

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz i audytów podmiotów systemu oświaty, szkol-nictwa wyższego i nauki. Sprawdzamy zgod-ność z prawem, efektywność i adekwatność procesów, procedur, systemów zarządzania. Sporządzamy raporty wskazujące możliwe sposoby ich ulepszenia.

Nasza kancelaria

w liczbach

+ 0

osób uczestniczących w naszych szkoleniach

0

Lat doświadczenia w sferze prawa edukacyjnego

+ 0

uczelni i instytutów korzystających z naszych usług

0 %

klientów zadowolonych ze współpracy

co nas wyróżnia?

oferta

Świadczymy kompleksowe usługi prawne i doradcze w sektorze oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki. Działamy na terenie całego kraju, pracujemy bezpośrednio z klientem lub na odległość. Dostosowujemy sposób i zakres pracy do potrzeb klientów, ich oczekiwań i możliwości finansowych.

eksperci

Dysponujemy bezkonkurencyjną załogą. Kancelaria zrzesza całe grono ekspertów z zakresu prawa oświatowego oraz prawa szkolnictwa wyższego i nauki. To specjaliści i doradcy MEN oraz MNiSW, doświadczeni prawnicy, wykładowcy akademiccy, wieloletni szkoleniowcy, autorzy licznych publikacji.

szkolenia

Oprócz klasycznych usług kancelarii, dużą część naszej działalności stanowią szkolenia. Praktyczne, pogłębione moduły szkoleniowe prowadzone są zawsze przez najwyższej klasy ekspertów. Dzięki temu podnosimy kompetencje kadr w szkołach, uczelniach i instytutach badawczych w całej Polsce.

kierownictwo kancelarii

Łukasz Kierznowski – prawnik, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z zakresu prawa edukacyjnego, trzykrotny stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe.

Autor lub konsultant wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych. Uczestnik rządowych i parlamentarnych prac nad przepisami z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, członek licznych komisji prawnych, ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prelegent Narodowego Kongresu Nauki, doświadczony szkoleniowiec.

Edukacja ma swoje wartości.

Świadczymy nasze usługi respektując misję oraz specyfikę szkół, uczelni i instytutów badawczych

jeśli mają państwo pytania,
zapraszamy do kontaktu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Edukacyjnego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 213/1, NIP 542-321-54-72, REGON 381105904. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z użytkownikami serwisu prawo-edukacyjne.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).