Kancelaria

prawa edukacyjnego

usługi prawne, szkoleniowe i doradcze
w sferze szkolnictwa wyższego I NAUKI

Obszary specJalizacji

Skupiamy się na edukacji, zapewniając świadczenie
usług na najwyższym merytorycznym poziomie

prawo administracyjne

Zajmujemy się przepisami prawa administracyjnego stosowanymi w sferze szkolnictwa wyższego i nauki - zarówno regulacjami ustawowymi obowiązującymi w uczelniach i instytutach, jak też procedurami wewnętrznymi.

dobre praktyki

Zajmujemy się wdrażaniem tzw. dobrych prak-tyk w podmiotach ze sfery szkolnictwa wyższego i nauki w zakresie przewidzianym przepisami prawa. To m.in. dobre praktyki w zakresie naukowego rozwoju studentów i doktorantów, ocen okresowych pracowników, czy też zapewniania jakości kształcenia.

Prawo szkolnictwa wyższego

Dysponujemy ekspercką wiedzą dot. prawa szkolnictwa wyższego. Wdrażaliśmy ustawę 2.0 w wielu podmiotach, zajmujemy się studiami i innymi formami kształcenia, szkołami dokto-rskimi i studiami doktoranckimi, stypendiami, sprawami pracowniczymi.

Zarządzanie w edukacji

Tworzymy modele zarządzania podmiotami ze sfery szkolnictwa wyższego i nauki, które maksymalizują efektywność ich działania i osiągane rezultaty. Tworzymy programy działania rozpisane na lata i dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnego podmiotu oraz jego otoczenia.

Prawo nauki

Specjalizujemy się także w przepisach regu-lujących działalność naukową uczelni, insty-tutów i ich pracowników. To między innymi procedury awansu naukowego, uprawnienia do nadawania stopni naukowych, ewaluacja działalności naukowej, procedury grantowe.

Raporty, analizy i audyt

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu analiz i audytów podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Sprawdzamy zgodność z prawem, efektywność i adekwatność procesów, procedur, systemów zarządzania. Sporządzamy raporty wskazujące możliwe sposoby ich ulepszenia.

Nasza kancelaria

w liczbach

+ 0

osób uczestniczących w naszych szkoleniach

0

Lat doświadczenia w sferze prawa edukacyjnego

+ 0

uczelni i instytutów korzystających z naszych usług

0 %

klientów zadowolonych ze współpracy

co nas wyróżnia?

oferta

Świadczymy kompleksowe usługi prawne i doradcze w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki. Działamy na terenie całego kraju, pracujemy bezpośrednio z klientem lub na odległość. Dostosowujemy sposób i zakres pracy do potrzeb klientów, ich oczekiwań i możliwości finansowych

eksperci

Dysponujemy bezkonkurencyjną załogą. Kancelaria zrzesza całe grono ekspertów z zakresu prawa szkolnictwa wyższego i nauki. To doświadczeni prawnicy, autorzy licznych publikacji, wykładowcy akademiccy, wieloletni szkoleniowcy, eksperci dogłębnie znający specyfikę sektora akademickiego

szkolenia

Oprócz klasycznych usług kancelarii, dużą część naszej działalności stanowią szkolenia. Praktyczne, pogłębione moduły szkoleniowe prowadzone są zawsze przez najwyższej klasy ekspertów. Dzięki temu podnosimy kompetencje kadr w uczelniach i instytutach badawczych w całej Polsce

kierownictwo kancelarii

dr Łukasz Kierznowski – doktor nauk prawnych, pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert w zakresie prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek, opinii do projektów aktów prawnych i ekspertyz prawnych z tego obszaru, trzykrotny stypendysta MNiSW za wybitne osiągnięcia naukowe.

Autor lub konsultant wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w kilkudziesięciu uczelniach, instytutach PAN i instytutach badawczych. Uczestnik rządowych i parlamentarnych prac nad przepisami z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, członek licznych komisji prawnych, ekspert Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prelegent Narodowego Kongresu Nauki, doświadczony szkoleniowiec.

Edukacja ma swoje wartości.

Świadczymy nasze usługi respektując misję oraz specyfikę uczelni i instytutów badawczych

jeśli mają państwo pytania,
zapraszamy do kontaktu

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria Prawa Akademickiego Łukasz Kierznowski sp. z o.o. (dawniej Kancelaria Prawa Edukacyjnego Łukasz Kierznowski) z siedzibą w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 49 lok. 213/1NIP 5423431046, REGON 388508700. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikacji z użytkownikami serwisu prawo-edukacyjne.pl (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym informacji dotyczących Pani/Pana uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych, znajduje się w Polityce Prywatności (na dole strony).